اویرا آنتی ویروس پرو - یک کاربر یک سال

اویرا آنتی ویروس پرو - یک کاربر یک سال

اویرا آنتی ویروس پرو نام یک ضد ویروس قدرتمند می باشد که به کمک آن کاربران به راحتی قادرند تا در مقابل ویروس ها و برنامه های جاسوسی و کرم های اینترنتی سیستم خود را ایمن نگه داشته و از نفوذ این برنامه ها به سیستم خود جلوگیری نمایند. این نرم افزار قدرتمند  با نظارت کامل بر سیستم مانع از اجرای فایل های آلوده به ویروس و نصب برنامه های جاسوسی بر روی سیستم می شود. این نرم افزار یکی از ابزارهای قدرتمند برای مبارزه و پاکسازی ویروس ها می باشد.

 • 70000تومان
  35000تومان
  • 50%تخفیف
  • تحویل آنی
اویرا آنتی ویروس پرو - سه کاربر یک سال

اویرا آنتی ویروس پرو - سه کاربر یک سال

اویرا آنتی ویروس پرو نام یک ضد ویروس قدرتمند می باشد که به کمک آن کاربران به راحتی قادرند تا در مقابل ویروس ها و برنامه های جاسوسی و کرم های اینترنتی سیستم خود را ایمن نگه داشته و از نفوذ این برنامه ها به سیستم خود جلوگیری نمایند. این نرم افزار قدرتمند  با نظارت کامل بر سیستم مانع از اجرای فایل های آلوده به ویروس و نصب برنامه های جاسوسی بر روی سیستم می شود. این نرم افزار یکی از ابزارهای قدرتمند برای مبارزه و پاکسازی ویروس ها می باشد.

 • 130000تومان
  65000تومان
  • 50%تخفیف
  • تحویل آنی
اویرا آنتی ویروس پرو - پنج کاربر یک سال

اویرا آنتی ویروس پرو - پنج کاربر یک سال

اویرا آنتی ویروس پرو نام یک ضد ویروس قدرتمند می باشد که به کمک آن کاربران به راحتی قادرند تا در مقابل ویروس ها و برنامه های جاسوسی و کرم های اینترنتی سیستم خود را ایمن نگه داشته و از نفوذ این برنامه ها به سیستم خود جلوگیری نمایند. این نرم افزار قدرتمند  با نظارت کامل بر سیستم مانع از اجرای فایل های آلوده به ویروس و نصب برنامه های جاسوسی بر روی سیستم می شود. این نرم افزار یکی از ابزارهای قدرتمند برای مبارزه و پاکسازی ویروس ها می باشد.

 • 180000تومان
  90000تومان
  • 50%تخفیف
  • تحویل آنی
اویرا اینترنت سکیوریتی سوئیت - یک کاربر یک سال

اویرا اینترنت سکیوریتی سوئیت - یک کاربر یک سال

نسخه جدید اویرا اینترنت سکیوریتی بدون شک با عملکرد عالی و قدرتمندی که این تاکنون از خود نشان داده است، می توان آن را به عنوان یکی از قدرتمندترین بسته های امنیتی موجود به حساب آورد. این محصول امنیتی یک بسته امنیتی قابل اطمینان از تولیدات شرکت آویرا می باشد، تعداد کاربرانی که این نرم افزار را به عنوان برنامه آنتی ویروس و بسته امنیتی  سیستم خود انتخاب نموده اند هم اکنون از 300 میلیون می گذرد که همین امر خود گواهی بر موفق بودن این نرم افزار می باشد،

 • 90000تومان
  45000تومان
  • 50%تخفیف
  • تحویل آنی
اویرا اینترنت سکیوریتی سوئیت - سه کاربر یک سال

اویرا اینترنت سکیوریتی سوئیت - سه کاربر یک سال

نسخه جدید اویرا اینترنت سکیوریتی بدون شک با عملکرد عالی و قدرتمندی که این تاکنون از خود نشان داده است، می توان آن را به عنوان یکی از قدرتمندترین بسته های امنیتی موجود به حساب آورد. این محصول امنیتی یک بسته امنیتی قابل اطمینان از تولیدات شرکت آویرا می باشد، تعداد کاربرانی که این نرم افزار را به عنوان برنامه آنتی ویروس و بسته امنیتی  سیستم خود انتخاب نموده اند هم اکنون از 300 میلیون می گذرد که همین امر خود گواهی بر موفق بودن این نرم افزار می باشد،

 • 170000تومان
  85000تومان
  • 50%تخفیف
  • تحویل آنی
اویرا اینترنت سکیوریتی سوئیت - پنج کاربر یک سال

اویرا اینترنت سکیوریتی سوئیت - پنج کاربر یک سال

نسخه جدید اویرا اینترنت سکیوریتی بدون شک با عملکرد عالی و قدرتمندی که این تاکنون از خود نشان داده است، می توان آن را به عنوان یکی از قدرتمندترین بسته های امنیتی موجود به حساب آورد. این محصول امنیتی یک بسته امنیتی قابل اطمینان از تولیدات شرکت آویرا می باشد، تعداد کاربرانی که این نرم افزار را به عنوان برنامه آنتی ویروس و بسته امنیتی  سیستم خود انتخاب نموده اند هم اکنون از 300 میلیون می گذرد که همین امر خود گواهی بر موفق بودن این نرم افزار می باشد،

 • 270000تومان
  135000تومان
  • 50%تخفیف
  • تحویل آنی

قیمت اولیه : تومان

تخفیف شما: تومان

قیمت نهایی: تومان

تعداد: