بیت دیفندر آنتی ویروس پلاس - یک کاربر یک سال

بیت دیفندر آنتی ویروس پلاس - یک کاربر یک سال

Bitdefender Antivirus Plus یکی از قدرتمندترین آنتی ویروس های حال حاضر جهان است که با انبوهی از قابلیت ها و با بهره گیری از تجارب چندین ساله می تواند با شناسایی آخرین و جدیدترین فایل های مخرب امنیتی مثال زدنی را با خود به همراه آورد. استفاده از به روزترین متدها در شناسایی فایل های مخرب، به روزرسانی های مداوم و سریع، اسکن مداوم سیستم و اتصال به یک بانک اطلاعاتی فوق العاده قوی از ویروس های شناسایی شده از مهم ترین خصوصیاتی هستند که در این نرم افزار امنیتی به چشم می خورند.

 • موجود نیست
بیت دیفندر آنتی ویروس پلاس - سه کاربر یک سال

بیت دیفندر آنتی ویروس پلاس - سه کاربر یک سال

Bitdefender Antivirus Plus یکی از قدرتمندترین آنتی ویروس های حال حاضر جهان است که با انبوهی از قابلیت ها و با بهره گیری از تجارب چندین ساله می تواند با شناسایی آخرین و جدیدترین فایل های مخرب امنیتی مثال زدنی را با خود به همراه آورد. استفاده از به روزترین متدها در شناسایی فایل های مخرب، به روزرسانی های مداوم و سریع، اسکن مداوم سیستم و اتصال به یک بانک اطلاعاتی فوق العاده قوی از ویروس های شناسایی شده از مهم ترین خصوصیاتی هستند که در این نرم افزار امنیتی به چشم می خورند.

 • موجود نیست
بیت دیفندر آنتی ویروس پلاس - پنج کاربر یک سال

بیت دیفندر آنتی ویروس پلاس - پنج کاربر یک سال

Bitdefender Antivirus Plus یکی از قدرتمندترین آنتی ویروس های حال حاضر جهان است که با انبوهی از قابلیت ها و با بهره گیری از تجارب چندین ساله می تواند با شناسایی آخرین و جدیدترین فایل های مخرب امنیتی مثال زدنی را با خود به همراه آورد. استفاده از به روزترین متدها در شناسایی فایل های مخرب، به روزرسانی های مداوم و سریع، اسکن مداوم سیستم و اتصال به یک بانک اطلاعاتی فوق العاده قوی از ویروس های شناسایی شده از مهم ترین خصوصیاتی هستند که در این نرم افزار امنیتی به چشم می خورند.

 • موجود نیست
بیت دیفندر آنتی ویروس پلاس - ده کاربر یک سال

بیت دیفندر آنتی ویروس پلاس - ده کاربر یک سال

Bitdefender Antivirus Plus یکی از قدرتمندترین آنتی ویروس های حال حاضر جهان است که با انبوهی از قابلیت ها و با بهره گیری از تجارب چندین ساله می تواند با شناسایی آخرین و جدیدترین فایل های مخرب امنیتی مثال زدنی را با خود به همراه آورد. استفاده از به روزترین متدها در شناسایی فایل های مخرب، به روزرسانی های مداوم و سریع، اسکن مداوم سیستم و اتصال به یک بانک اطلاعاتی فوق العاده قوی از ویروس های شناسایی شده از مهم ترین خصوصیاتی هستند که در این نرم افزار امنیتی به چشم می خورند.

 • موجود نیست
بیت دیفندر اینترنت سکیوریتی - یک کاربر یک سال

بیت دیفندر اینترنت سکیوریتی - یک کاربر یک سال

BitDefender Internet Security باعث می شود تا با خیالی آسوده به دنیای اینترنت پای بگذارید بدون اینکه هیچ گونه خطری اطلاعات شما را تهدید کند. برای استفاده نیاز به اعمال تنظیمات خاصی ندارید و پس از نصب، برنامه به صورت حرفه ای کار محافظت از کامپیوتر شما را برعهده می گیرد. این نسخه دارای ماژول های مختلفی مانند فایروال، کنترل والدین، Antivirus و antispyware، بخش اسکن سریع، انتی اسپم و … است که نهایت امنیت را برای شما به ارمغان خواهد آورد. 

 • موجود نیست
بیت دیفندر اینترنت سکیوریتی - سه کاربر یک سال

بیت دیفندر اینترنت سکیوریتی - سه کاربر یک سال

BitDefender Internet Security باعث می شود تا با خیالی آسوده به دنیای اینترنت پای بگذارید بدون اینکه هیچ گونه خطری اطلاعات شما را تهدید کند. برای استفاده نیاز به اعمال تنظیمات خاصی ندارید و پس از نصب، برنامه به صورت حرفه ای کار محافظت از کامپیوتر شما را برعهده می گیرد. این نسخه دارای ماژول های مختلفی مانند فایروال، کنترل والدین، Antivirus و antispyware، بخش اسکن سریع، انتی اسپم و … است که نهایت امنیت را برای شما به ارمغان خواهد آورد. 

 • موجود نیست
بیت دیفندر اینترنت سکیوریتی - پنج کاربر یک سال

بیت دیفندر اینترنت سکیوریتی - پنج کاربر یک سال

BitDefender Internet Security باعث می شود تا با خیالی آسوده به دنیای اینترنت پای بگذارید بدون اینکه هیچ گونه خطری اطلاعات شما را تهدید کند. برای استفاده نیاز به اعمال تنظیمات خاصی ندارید و پس از نصب، برنامه به صورت حرفه ای کار محافظت از کامپیوتر شما را برعهده می گیرد. این نسخه دارای ماژول های مختلفی مانند فایروال، کنترل والدین، Antivirus و antispyware، بخش اسکن سریع، انتی اسپم و … است که نهایت امنیت را برای شما به ارمغان خواهد آورد. 

 • موجود نیست
بیت دیفندر اینترنت سکیوریتی - ده کاربر یک سال

بیت دیفندر اینترنت سکیوریتی - ده کاربر یک سال

BitDefender Internet Security باعث می شود تا با خیالی آسوده به دنیای اینترنت پای بگذارید بدون اینکه هیچ گونه خطری اطلاعات شما را تهدید کند. برای استفاده نیاز به اعمال تنظیمات خاصی ندارید و پس از نصب، برنامه به صورت حرفه ای کار محافظت از کامپیوتر شما را برعهده می گیرد. این نسخه دارای ماژول های مختلفی مانند فایروال، کنترل والدین، Antivirus و antispyware، بخش اسکن سریع، انتی اسپم و … است که نهایت امنیت را برای شما به ارمغان خواهد آورد. 

 • موجود نیست
بیت دیفندر توتال سکیوریتی - یک کاربر یک سال

بیت دیفندر توتال سکیوریتی - یک کاربر یک سال

Bitdefender Total Security این ابزار قدرتمند که تقریبا همه موارد لازم برای برقراری امنیت را در خود می بیند ؛ نسبت به نسخه قبلی خود بسیار سریعتر عمل خواهد کرد و این هم به دلیل بهینه شدن موارد متعدد در نرم افزار است که باعث جلب رضایت هرچه بیشتر کاربران می شود. امنیت بالاتر به دلیل وجود سه فیلتر برای اسکن سیستم این امکان را فراهم کرده که اگر فایل مخربی بخواهد به سیستم مشکلی وارد کند باید از این سه مرحله عبور کند که تقریبا غیر ممکن است. 

 • موجود نیست
بیت دیفندر توتال سکیوریتی - سه کاربر یک سال

بیت دیفندر توتال سکیوریتی - سه کاربر یک سال

Bitdefender Total Security این ابزار قدرتمند که تقریبا همه موارد لازم برای برقراری امنیت را در خود می بیند ؛ نسبت به نسخه قبلی خود بسیار سریعتر عمل خواهد کرد و این هم به دلیل بهینه شدن موارد متعدد در نرم افزار است که باعث جلب رضایت هرچه بیشتر کاربران می شود. امنیت بالاتر به دلیل وجود سه فیلتر برای اسکن سیستم این امکان را فراهم کرده که اگر فایل مخربی بخواهد به سیستم مشکلی وارد کند باید از این سه مرحله عبور کند که تقریبا غیر ممکن است. 

 • موجود نیست
بیت دیفندر توتال سکیوریتی - پنج کاربر یک سال

بیت دیفندر توتال سکیوریتی - پنج کاربر یک سال

Bitdefender Total Security این ابزار قدرتمند که تقریبا همه موارد لازم برای برقراری امنیت را در خود می بیند ؛ نسبت به نسخه قبلی خود بسیار سریعتر عمل خواهد کرد و این هم به دلیل بهینه شدن موارد متعدد در نرم افزار است که باعث جلب رضایت هرچه بیشتر کاربران می شود. امنیت بالاتر به دلیل وجود سه فیلتر برای اسکن سیستم این امکان را فراهم کرده که اگر فایل مخربی بخواهد به سیستم مشکلی وارد کند باید از این سه مرحله عبور کند که تقریبا غیر ممکن است. 

 • موجود نیست
بیت دیفندر توتال سکیوریتی - ده کاربر یک سال

بیت دیفندر توتال سکیوریتی - ده کاربر یک سال

Bitdefender Total Security این ابزار قدرتمند که تقریبا همه موارد لازم برای برقراری امنیت را در خود می بیند ؛ نسبت به نسخه قبلی خود بسیار سریعتر عمل خواهد کرد و این هم به دلیل بهینه شدن موارد متعدد در نرم افزار است که باعث جلب رضایت هرچه بیشتر کاربران می شود. امنیت بالاتر به دلیل وجود سه فیلتر برای اسکن سیستم این امکان را فراهم کرده که اگر فایل مخربی بخواهد به سیستم مشکلی وارد کند باید از این سه مرحله عبور کند که تقریبا غیر ممکن است. 

 • موجود نیست
بیت دیفندر موبایل سکیوریتی - یک کاربر یک سال

بیت دیفندر موبایل سکیوریتی - یک کاربر یک سال

از دستگاه خود دربرابر تهدیدات الکترونیکی حفاظت کرده و باتری خود را با آنتی ویروس موبایل بیت دیفندر حفظ کنید . زیرا اسمارت فون یا تبلت تان اصلا به درد نمی خورند ، اگر نتوانید از استفاده کنید . موبایل سکیوریتی بیت دیفندر درحالی که از دستگاه موبایل حفاظت می کند از منابع سیستم به میزان اندکی استفاده می کند . موبایل سکیوریتی بیت دیفندر ، آنتی ویروس هوشمند و امنیت وب را برای دستگاههایی که اندروید روی آنها اجرا می شود فراهم می کند . فناوری اسکن ابری آن حتی آخرین تهدیدها را شناسایی می نماید.

 • موجود نیست

قیمت اولیه : تومان

تخفیف شما: تومان

قیمت نهایی: تومان

تعداد: